media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Обавештење - покрајинска административна такса

Обавештавају се физичка лица да за захтеве, молбе или друге поднеске упућене Сектору образовања, треба да уплате покрајинску административну таксу у износу од 200,00 динара (Тарифни број 1., Тарифа покрајинских административних такси, Таксе за списе и радње органа у Аутономној покрајини Војводини).
Уплату Покрајинске административне таксе извршити на:
Жиро рачун број: 840-742231843-30
Назив рачуна: Административне таксе у корист нивоа АП Војводина
Модел: 97
Позив на број: 40223094270100

10.09.2014