media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Програм обуке за службену употребу мађарског језика у Општини Темерин

temerin1

Дана 29. септембра 2014. године, у Сали Скупштине општине Темерин, одржана је конференција за новинаре поводом отварања пројекта програма обуке за службену употребу мађарског језика у Општини Темерин. Присутне представнике медија и учеснике обуке поздравили су Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе, покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице и Андраш Густоњ, председник Општине Темерин.
„Изузетно ми је драго што могу да се обратим јавности, медијима и наравно полазницима ове обуке, на почетку мог мандата. Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице наставио је ове године да сарађује са Општином Темерин. На прошлогодишњем Конкурсу за расподелу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини, у чијем раду су у службеној употреби језици и писма мањинских националних заједница за 2013. годину, Општини Темерин додељено је 300.000 динара за трошкове израде и постављање двојезичких табли с називима улица исписаним на српском језику ћириличким писмом и на мађарском језику и писму. На овај начин постављено је укупно 265 табли с називима улица у Општини Темерин. Ове године су додељена средства за оспособљавање запослених у органима општине да се користе мађарским језиком, чиме се постиже велики ефекат када је реч о квалитетном сервисирању грађана који су припадници мађарске мањине.” – рекао је, између осталог, господин Њилаш. Покрајински секретар, такође, поздравља посвећеност Општине Темерин спровођењу прописа у области службене употребе језика и писама и позива је да и у наредном периоду настави са активностима на том плану, међу које свакако спада и учешће на конкурсима које расписује Покрајински секретаријат.
Андраш Густоњ, председник Општине Темерин, рекао је да ће обуком бити обухваћено 40 радника општинске управе и јавних предузећа. Реализација програма обуке спроводи се од октобра 2014. до фебруара 2015. године у укупном трајању од 60 часова. Полазницима обуке обезбеђени су праћење обуке на српском језику и штампани материјал (књиге са це-деом и радне свеске), као помоћ при учењу и у будућој употреби мађарског језика. Густоњ је истакао и то да ће по завршеној обуци полазницима бити издата потврда.

Фото: Бела Гобор

29.09.2014

  • temerin1
  • temerin1