media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Обавештење

Обавештење

По ступању на снагу Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), 1.10.2014. године, Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице мења назив у Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.

30.09.2014