media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

AZ ETNIKAI KÖZÖSSÉGEK TÁRSFINANSZÍROZÁSA

Az effajta pénzügyi támogatás Vajdaság AT költségvetésének lehetőségei szerint kerül odaítélésre, A nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek helyzetének előmozdítására és a multikulturalizmus és tolerancia fejlesztésére irányuló költségvetési eszközök odaítéléséről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 8/2019. szám) alapján.
A Tartományi Titkárság nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek helyzetének előmozdítására irányuló költségvetési eszközeinek odaítélésére a Vajdaság Autonóm Tartomány területén bejegyzett székhellyel rendelkező nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek egyesületei, alapjai és alapítványai jogosultak.
A Tartományi Titkárság multikulturalizmus és tolerancia fejlesztésére irányuló költségvetési eszközeinek odaítélésére a nemzetek közötti tolerancia megőrzésére és ápolására irányuló projektekkel és programokkal foglalkozó, és Vajdaság Autonóm Tartományban bejegyzett székhellyel rendelkező egyesületek, alapok és alapítványok jogosultak.
A Tartományi Titkárság roma nemzeti kisebbség tagjai helyzetének javítására irányuló költségvetési eszközök odaítélésére a roma nemzeti közösséghez tartozó, és Vajdaság Autonóm Tartományban bejegyzett székhellyel rendelkező egyesületek, alapok és alapítványok jogosultak.

A Titkárság évente legalább egy pályázatot ír ki az eszközök odaítélésére. Ily módon részt vesz az egyesületek, alapok és alapítványok programjainak és projektjeinek társfinanszírozásában, különösen amelyek a következőkre irányulnak: a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek jogainak megvalósítására; a multikulturalizmusra, a tolerancia szellemének fejlesztése céljából; a roma nemzeti kisebbség tagjai helyzetének javítására irányuló affirmatív intézkedésekre; a nyelv, a népszokások és a régi mesterségek megőrzésére és ápolására; a népművészeti örökség védelmére és bemutatására; a művelődés, a tudományok és a művészet fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosítására; a népi alkotások ápolására és ösztönzésére; a különös jelentőségű kulturális javak bemutatására; a toleranciát és a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek jogait ápoló irodalmi, dráma-, színpadi, zenei és képzőművészeti alkotásokra, emlékrendezvényekre, fesztiválokra, jubileumi rendezvényekre, művésztelepekre, táborokra; a toleranciát és a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek jogait ápoló konferenciákra, tornákra, találkozókra és hasonló összejövetelekre; az amatőrizmus, az együttesek vendégszereplésének ápolására és fejlesztésére; az anyaországgokkal való együttműködésre és az együttműködés egyéb formáira.

A pályázat szövege a Vajdaság autonóm tartományi nemzeti közösségek kisebbségi nyelvein megjelenő valamennyi lapban, valamint a Tartományi Titkárság weboldalán jelenik meg, de arról a legnagyobb példányszámú szerb nyelvű sajtók is tájékoztatást kapnak.

A fennálló eszközök végleges odaítéléséről a tartományi titkár dönt, a nemzeti tanácsok véleményezésének beszerzését követően, illetve a külön pályázati bizottság véleményezését követően, olyan pályázatok esetében, amelyekről a nemzeti tanácsok nem nyilatkoztak a megadott határidőben, nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek szervezetei pályázatának tekintetében, amelyeket nem nemzeti tanács alapított, valamint egyéb szervezetek pályázatai tekintetében, amelyek, a rendelettel összhangban, jogosultak az említett eszközök odaítélésére.

A nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek helyzetének előmozdítására és a multikulturalizmus és tolerancia fejlesztésére irányuló költségvetési eszközök odaítéléséről szóló tartományi képviselőházi rendelet

28.11.2019