media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

A tanácsok pénzügyi támogatása

Vajdaság AT Költségvetése 2004. év óta biztosít külön eszközöket a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai működésének pénzügyi támogatására a kisebbségi önkormányzat megvalósítása formájaként a nemzeti kisebbségi közösségek kultúrája, oktatása, tájékoztatása és nyelvének hivatalos használata terén.
Az eszközök a nemzeti tanácsok folyó működési költségeinek és a nemzeti tanácsok rendes tevékenységeinek finanszírozására szolgálnak, amely a nemzeti kisebbség oktatására, kultúrájára, tájékoztatására, valamint hivatalos nyelv- és íráshasználatára vonatkozó programok és projektek finanszírozását vagy társfinanszírozását foglalja magában, valamint azon intézmények, alapítványok és gazdasági társaságok munkájának finanszírozását, amelyek alapítója vagy társalapítója a nemzeti tanács, vagy amelyek alapítói jogait részben vagy egészében átruházták a nemzeti tanácsra.

Az eszközök felosztásának módját A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak szánt költségvetési eszközök odaítélésének módjáról és mércéiről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 8/2019. szám) szabályozza. Az eszközök igénybevételére a nyilvántartásba vett, Vajdaság AT területén székhellyel rendelkező nemzeti tanácsok jogosultak, azzal a feltétellel, ha az általuk képviselt nemzeti kisebbség – nemzeti közösség tagjainak száma Vajdaság AT területén meghaladja az adott nemzeti kisebbség – nemzeti közösség teljes létszámának a felét a Szerb Köztársaságban, vagy ha számuk Vajdaság AT területén meghaladja a 10.000-et a Szerb Köztársasági Statisztikai Hivatal hivatalos, a legutóbbi népszámláláson nyert adatai alapján.

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak szánt költségvetési eszközök odaítélésének módjáról és mércéiről szóló tartományi képviselőházi rendelet

28.11.2019