media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Признање „Др Ђорђе Натошевић” за школску 2013/2014. годину

Признање „Др Ђорђе Натошевић” установљено је 12. априла 1996. године, Одлуком Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, као тада једино аутентично покрајинско признање које се додељује предшколским установама, основним и средњим школама, васпитачима, наставницима, психолозима и педагозима из АП Војводине који су остварили изузетне резултате у претходне две године у васпитно-образовном раду, у подручјима предшколског васпитања или образовно-васпитног рада у основним и средњим школама, наставном процесу, раду с талентованом децом и ученицима, као и онима који заостају у савладавању садржаја васпитно-образовног рада и наставног садржаја, у слободним активностима с децом предшколског узраста и ученицима, те стручном усавршавању васпитача, наставника и сарадника, професионалној оријентацији ученика, сарадњи с родитељима, културној и јавној делатности и сарадњи са ужом и широм друштвеном заједницом, у руковођењу, организацији и обезбеђивању квалитета рада установе, унапређивању толеранције и прихватањa различитости, инклузивног образовања, као и у другим областима у оквиру основне делатности.
Од установљења до ове године, додељено је укупно 67 признања.
Конкурс за доделу признања „Др Ђорђе Натошевић” за школску 2013/2014. годину био је отворен у периоду од 1. до 30. септембра 2014. године.
Одбор за доделу признања „Др Ђорђе Натошевић”, који је именовала Покрајинска влада, донео је одлуку о награђеним установама/појединцима на основу утврђених мерила за вредновање свих наведених сегмената рада установе, односно појединаца.
У једној години може да се додели највише пет признања, а оно се састоји од повеље, плакете и новчане награде.
На основу утврђеног броја бодова, Одбор за доделу признања „Др Ђорђе Натошевић”, донео је једногласну одлуку о додели признања за школску 2013/2014. годину и то:
- Основној школи „Вук Караџић” у Црвенки;
- Основној школи „Соња Маринковић” у Новом Саду;
- Гордани Рацков, магистру методике наставе математике, наставнику разредне наставе у ОШ „Свети Сава” у Кикинди;
- Аленки Орешчанин, наставнику разредне наставе у ОШ „Марија Трандафил” у Ветернику;
- Снежани Клепић, магистру науке о књижевности, наставнику српског језика и књижевности у Средњој техничкој школи у Сомбору.
Овогодишњим добитницима признања „Др Ђорђе Натошевић”, по седамнаести пут, свечано ће се доделити у згради Покрајинске владе, у понедељак, 10. новембра 2014. године.

05.11.2014