media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Обавештење о исплати отпремнине просветарима

На основу захтева покрајинског Секретаријата, републичко Министарство уплатило новац пензионисаним просветним радницима у основним и средњим школама
Просветари данас добијају отпремнине!

Пензионисани војвођански просветни радници, њих 508, добиће данас отпремнине!
Министарство просвете, науке И технолошког развоја Републике Србије пренело је 113.000.000,00 динара Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу И националне мањине-националне заједнице за исплату накнаде за отпремнине запосленима у основном и средњем образовању у АП Војводини. Секретаријат је новац проследио школама, а оне су обавезне да га одмах уплате на текуће рачуне својих пензионера – основне школе 69.000.000, а средње 44.000.000,00 динара.
Почетком новембра ове године покрајински Секретаријат је упутио захтев републичком Министарству за исплату 570 отпремнина, у укупном износу од 126.385.648 динара, међутим обезбеђен је новац за само 508 отпремнина, тако да се овом уплатом регулише само део дуга за заостале отпремнине за просветне раднике у Покрајини за 2014. годину.
Секретаријат очекује да ће у децембру 2014. године бити још једна транша за исплату отпремнина, али, на жалост, није реално очекивати да ће сви захтеви поднети ове године бити и исплаћени до краја децембра 2014..
Минимална нето отпремнина је 182.409 динара (према статистичким подацима три просечне зараде по запосленом).
Овим трансфером су обухваћене отпремнине за запослене који су остварили право на редовну пензију у основном образовању у периоду од почетка марта до почетка септембра 2014. године, односно отпремнине за запослене који су остварили право на редовну пензију у средњем образовању у периоду од средине фебруара до краја августа 2014. године.
Износ појединачних отпремнина је обрачунат на основу просечне зараде по запосленом која је исплаћена у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике у складу са Законом о раду и Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.
По одредбама Закона о основама система образовања и васпитања средства за отпремнине у основним и средњим школама обезбеђују се у буџету Републике Србије. Међутим у преносу средстава за наведене намене из републичког у покрајински буџет нема устаљене динамике.
У 2013. години је дошло до застоја у исплати отпремнина за војвођанске просветне раднике. У периоду јануар-април 2014. године Министарство је регулисало дуговања за отпремнине из 2012. и 2013. године и започело је исплаћивање овогодишњих отпремнина.
У периоду од маја до октобра 2014. године поново је наступио застој због недостатка средстава. Након ребаланса републичког буџета, 18. новембра 2014. године потписан је акт између Министарства и Секретаријата о коришћењу трансферних средстава из буџета РС за исплату отпремнина , и то у укупном износу од 113.000.000,00 динара.
Секретаријат сваког месеца редовно, на основу достављених захтева школа, обрачунава отпремнине и упућује захтев за исплату истих од Министарства.
У периоду јануар-април 2014. године за регулисање дуговања за отпремнине из 2012. и 2013. године и за започето исплаћивање овогодишњих отпремнина пренето је школама у АП Војводини преко 215.000.000,00 динара трансферних средстава за и то за исплату 1010 отпремнина (у основном образовању 676, а у средњем образовању 334).

20.11.2014