media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Реализација пројекта „Фестивал памети” и наставак сарадње с Вуковарско-сријемском жупанијом

Vinkovci3

У оквиру наставка реализације пројекта „Фестивал памети”, Вуковарско-сријемску жупанију посетила је делегација АП Војводине, односно Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. У делегацији били су: Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Мато Грозница, подсекретар Секретаријата и Здравко Живковић, секретар Одбора за буџет Покрајинске владе, аутор игре „ДОРИС” на којој се заснива концепт пројекта „Фестивал памети”.

Током посете Вуковарско-сријемској жупанији, делегација АП Војводине је разговарала с представницима жупаније, господином Ђорђем Ћурчићем, замеником жупана Вуковарско-сријемске жупаније, Зденком Подоларом, начелником Управног одељења за привреду, доц. др сц. Јадранком Мустапић Карлић, начелницом Управног одељења за образовање и спорт, мр. сц. Иваном Арамбашић, вишом саветницом – специјалистом за међународну сарадњу и послове Европске уније и Стипом Томићем, директором Гимназије „Матија Антун Рељковић” у Винковцима. Теме разговора биле су: образовање на језицима националних мањина, затим двојезичка (билингвална) настава, међурегионална сарадња у области образовања и сарадња у размени ученика средњих школа из Вуковарско-сријемске жупаније и АП Војводине. Договорени су и облици будуће сарадње с Вуковарско-сријемском жупанијом на плану образовања и националних мањина.

С обзиром на то да је основни циљ „Фестивала памети” да пружи шансу ученицима средњих школа да покажу колико су креативни и способни за логичко размишљање и закључивање, након састанка одржана је креативна радионица са ученицима Гимназије „Матија Антун Рељковић”, који су показали своју креативност помоћу игре „ДОРИС”. Такмичење ученика успешно је реализовано, а радови су прошли квалификациони тест. У завршници, ученици су генерисали нове пословне идеје за д.д. „Спачва” – Винковци и изабрано је пет најбољих креативних пословних идеја. С директором школе договорени су наредни кораци у вези са финалом овог пројекта, односно учешћем кандидата винковачке гимназије у финалном такмичењу „Фестивала памети”, које ће се одржати у мajу 2015. године, у Скупштини АП Војводине у Новом Саду.

Након евалуације пословних идеја учесника фестивала, посећена је Дрвна индустрија „Спачва” д.д. Винковци, где су делегацију Покрајинске владе и представнике Вуковарско-сријемске жупаније, коју је предводила госпођа Марина Секулић, помоћница начелнице Управног одељења за међународну сарадњу и послове Европске уније, као и најкреативније ученике поменуте гимназије, примили господин Анте Радош и господин Јосип Фалетар, чланови Управе. Домаћини су упознали госте с пословањем своје компаније, која је једна од најуспешнијих на подручју жупаније, али и у оквиру дрвне индустрије Европске уније и своје производе извози у 22 земље широм света. Ученици Гимназије „Матија Антун Рељковић” менаџменту компаније изложили су своје оригиналне идеје за проширење асортимана производног програма, што је иницирало идеју за успостављање чвршће сарадње образовних институција и пословних ентитета, као два нужна сегмента на којима би свака држава требало да заснива свој развој, применом принципа иновативности и креативности. То би водило ка решавању конкретних питања јачања конкурентних способности домаће привреде у глобалној економији.

09.12.2014

  • Vinkovci3
  • Vinkovci3
  • Vinkovci3