media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Посета Основној школи „Јован Грчић Миленко” у Беочину

У Основној школи „Јован Грчић Миленко” у Беочину, 22. јануара 2015. године одржан је радни састанак којем су присуствовали заменик покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Александар Јовановић и помоћница покрајинског секретара за образовање Љубица Срђанов, директорица школе Олгица Стјепановић, помоћница директора Андријана Стојнић, председник Школског одбора Драган Митић, и педагошкиња у Основној школи „Јован Грчић Миленко” у Беочину – Нада Боснић.
Тема састанка била је актуелна ситуација у школи: укупан број ученика у школи и број ђака ромске националности, затим редовност похађања наставе и осипање ученика, као и разлози за то. Директорица Олгица Стјепановић изнела је податак да је у овој основној школи 25% ученика ромске националности и велики проблем представља то што у току школске године ови ђаци без неке конкретне најаве одлазе из ове образовне институције, те се исто тако без најаве и враћају у њу. „Тренутно се у иностранству налази око 90 ученика. Очекујемо да се по повратку ови ђаци поново укључе у наставу. Последње три до четири године наша школа се суочава с потешкоћама баш због миграције деце ромске националности. При њиховом повратку, ми се трудимо да их мотивишемо да се врате у школске клупе и да наставе своје школовање. Иначе морам да истакнем да су ученици ромске националности добро прихваћени од стране осталих ученика, јер се познају од раније, комшије су и лепо се друже.”
Основна школа „Јован Грчић Миленко” у погледу одласка ученика ромске националности из школе, успешно сарађује са Општином, с Канцеларијом за националне мањине и с Центром за социјални рад. Школа води евиденцију о изостанцима у Дневнику рада. Колектив покушава увек да изађе у сусрет овој деци, те на разне начине решава проблем њиховог школовања: ако ђаци не могу бити оцењени због великог броја изостанака, онда у том случају школа организује разредни испит на крају школске године с допунском наставом. Заменик покрајинског секретара за образовање Алекасандар Јовановић и помоћница Љубица Срђанов, саветовали су представнке Основе школе да после сагледавања ситуације у вези са образовањем тих ученика, одрже и седницу Одељењског већа, где би сваки наставник могао да изнесе своје мишљење о ђацима повратницима. Тако би на адекватан начин могли да донесу одлуку о томе како ће такав ученик даље моћи да се школује: да ли по ИОП-у или на неки други начин.
Представници Покрајинског секретаријата дали су савет да се школа обрати за помоћ и Министарству просвете, заштитнику грађана у Београду као и удружењима Рома на нивоу Републике.
Директорица Олгица Стјепановић, помоћница Андријана Стојнић и председник Школског одбора Драган Митић, рекли су да је сарадња с родитељима ученика ромске националности добра, да су родитељи углавном кооперативни и сарађују са школом, а велику помоћ у томе пружа педагошки асистент. Иначе, у Савет родитеља укључени су представници Рома.
Безбедносна ситуација у овој основној школи изузетно је добра. Постављен је тим за заштиту од насиља, а њихова имена су истакнута на видна места. Представници покрајинског секретаријата за образовање били су задовољни овом организацијом. Педагошкиња школе изјавила је да се ретко деси неки инцидент на националној основи.
На крају радног састанка, заменик покрајинског секретара за образовање Александар Јовановић и помоћница Љубица Срђанов саветовали су представнике Основне школе „Јован Грчић Миленко” да прате актуелну ситуацију и да се укључују у пројекте и конкурсе тог покрајинског секретаријата.

22.01.2015