media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Термини за проверу знања језика кандидата за судске преводиоце

Провера знања језика кандидата за судске преводиоце одржаће се у фебруару 2015. године у следећим терминима:
• 9. фебруар
- немачки језик
- италијански језик
- хрватски језик

• 10. фебруар
- француски језик
- словачки језик
- руски језик
- румунски језик

• 13. фебруар
- мађарски језик
- шведски језик
- грчки језик

Провера знања језика одвија се у згради Владе АПВ, бул. Михајла Пупина 16, улаз из Бановинског пролаза, сала број 6., сутерен-библиотека са почетком у 13 сати.

• 20. фебруар
- македонски језик
Провера знања језика одвија се у згради Покрајинске владе, бул. Михајла Пупина 16, улаз из Бановинског пролаза са почетком у 13 сати.

• 23. и 24. фебруар
- енглески језик

Писмена провера знања одвија се у згради Скупштине АПВ, бул. Михајла Пупина 16, улаз из Бановинског пролаза, сала број 1, са почетком у 13 сати.
Исти дан одржаће се усмена провера знања за кандидате који нису из Новог Сада док ће се усмена провера знања кандидата који су из Новог Сада и ближе околине одржати у уторак, 24.02.2015. године са почетком у 16 сати у згради Покрајинске владе, бул. Михајла Пупина 16, улаз из Бановинског пролаза, први спрат.


Провера знања састоји се од писменог и усменог дела. Време трајања писменог дела провере трајаће три сата а од литературе при писању писменог рада кандидати могу понети и користити језичке речнике у другом делу писменог испита. После израде писменог рада приступа се усменом делу провере.

Да би кандидати приступили провери знања, неопходно је да поступе у складу са обавештењем које им је достављено поштом и да претходно поштом или путем имејла доставе или са собом понесу доказ о уплати накнаде трошкова провере знања језика у висини од нето 5.500,00 динара.

Кандидати у истом термину полажу писмени и усмени део провере знања а резултате провере могу очекивати у року од седам дана од дана одржавања испита.

Током трајања провере знања кандидати не могу напуштати зграду у којој се одржава провера.

26.01.2015