media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Радни састанка у Бачкој Тополи

BackaTopola1.JPG

Данас, 13. фебруара 2015. године, одржан је радни састанак представника Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице с представницима школа с територије општине Бачка Топола и општине Мали Иђош, представницима локалних самоуправа и просветне инспекције.

„Овакви састанци су лепа прилика да се представници Секретаријата упознају са запосленима у образовно-васпитним установама, да се продискутујe o свим аспектима деловања школа и да се заједничким снагама приступи решавању проблема”, рекао је на почетку радног састанка заменик покрајинског секретара Александар Јовановић. Након њега, Љубица Срђанов, помоћница покрајинског секретара за образовање, поздравила је присутне и изразила своје задовољство због радног састанка с представницима школа и локалних самоуправа ове две општине.

Гимназија и економска школа „Доситеј Обрадовић”, као школа у којој је одржан састанак, представила је успехе својих ученика који сваке године из свих наставних предмета учествују на републичким такмичењима и остварују завидне резултате. Више од 90% ученика који заврше њихову школу, уписује факултете, углавном у Новом Саду, док деца која похађају наставу на мађарском наставном језику, факултете уписују у Сегедину и Будимпешти. Представници школе истакли су да су на конкурсу за опремање средњих школа, који је Секретаријат реализовао прошле године, допунили видео-надзор, који им много помаже при одржавању безбедности у школи и око ње. Техничка школа „Шинковић Јожеф”, уз нови видео-надзор, средствима с конкурса обезбедила је и алармни систем који дежурни наставници прате током целодневног рада школе. Обе школе суочавају се с проблемом заједничке фискултурне сале, која је због нарушавања безбедности ученика тренутно затворена. У сарадњи с локалном самоуправом, школа ће покушати да ове године оспособи салу за редован рад и боравак деце. Преко фондација из Републике Мађарске, успели су да реше бројне инфраструктурне проблеме школе.

Основна школа „Моша Пијаде” из Пачира има око 200 ученика, међутим крупан проблем школе је то што много деце потиче из социјално-депримираних средина, због чега постоји велика потреба за отварањем дневног боравка.

Огледна основна школа „Ади Ендре” из Малог Иђоша има бројне проблеме у вези са ученицима албанске и ромске националности који често одлазе у иностранство и долазе из иностранства, па је тешко укључити их у наставни процес. Међутим, присуство педагошког и ромског асистента умногоме помаже у решавању структурних проблема и чак 98% деце ромске националности редовно похађа наставу.

У име општине Бачка Топола, састанку је присуствовао члан општинског већа задужен за образовање Предраг Петровић, а у име општине Мали Иђош, Атила Новак, начелник друштвених делатности. Они су похвалили ангажовање свих школа и њихове директоре. Општина Бачка Топола финансира путне трошкове за 654 ученика и 200 оброка за децу из социјално-депримираних породица. Значајна финансијска средства улажу се у енергетску ефикасност школа како би се побољшали услови грејања, а тиме и смањили трошкови локалне самоуправе.

13.02.2015

  • BackaTopola1.JPG