media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Посета школама у Оџацима – Безбедност и брига о ђацима на завидном нивоу

Odzaci1

Да сарадња општине са образовним институцијама може добро да функционише потврђује пример у Оџацима. Наиме, општина обезбеђује бесплатан превоз за ученике-путнике Техничке школе, где 70% ђака живи у околним местима. Осам мини-бусева дневно превози око 300 ученика од места становања до средње школе. Општина Оџаци, поред овог, обезбеђује и приближно двеста ужина за ученике из најугроженијих породица. Безбедност и брига ђака је у овој војвођанској општини на завидном нивоу захваљујући разумевању и доброј комуникацији са школама.
Ипак, свака од ових образовних установа има свој проблем: Техничка школа се из године у годину суочава с проблемом смањења броја ученика који уписују ову школу, док су изостанци ученика, као и с тим у вези отежана комуникација с родитељима, велики минус за њихово образовање. Ученици Гимназије и економске школе „Јован Јовановић Змај” бележе значајне успехе на такмичењима и приликом уписа на разне факултете. Највећи проблем ове школе представља школско двориште, које је прилично небезбедно за ученике.
У Богојеву, у Основној школи „Јожеф Атила” која је двојезичка школа (настава се одвија на мађарском и српском језику), имају проблем с нестручним наставничким кадром, са изостанцима и миграцијом деце ромске националности, који иначе чине око деведесет посто одељења на српском језику. Основна школа „Нестор Жучни” у Лалићу има најмање ученика у општини, само 86 ученика, који су већином из социјално-депримираних породица. У првом циклусу образовања настава се одвија на словачком и на српском језику, док се у другом циклусу одељења спајају у одељења на српском наставном језику.
„Ово су изузетно важне чињенице, а покрајински секретаријат за образовање баш у оваквој непосредној комуникацији може да има значајну улогу саветодавца без обзира на то што за решавања многих проблема нема директу надлежност. Али може да сугерише и да упути челнике образовних установа на адресе где се могу успешно санирати проблеми с којима се сусрећу” – рекао је Александар Јовановић, заменик покрајинског секретара за образовање на овом радном састанку у Оџацима. Др Драган Граховац, начелник одељења за инспекцијске и надзорне послове у области образовања, истакао је да увек могу да рачунају на секретаријат и да ће се потрудити да заједнички пронађу решења за све проблеме, како сада тако и у будућности.
Радном састанку у Техничкој школи, која је била школа домаћин у Оџацима, поред представника Покрајинског секретаријата за образовање, присуствовали су и Снежана Лучар, директорица, Жељко Кампел, секретар и Светлана Иванишевић, педагошкиња. Из Гимназије и економске школе „Јован Јовановић Змај” били су Марија Матовић, директорица, Ивана Пустињаковић секретарка, Драгана Ивановић психолошкиња, Југослава Неђић, представница школског одбора и Михајло Сујер, представник савета родитеља. Из Основне школе „Јожеф Атила” из Богојева на састанку су били Едита Ковач, директорица, Јован Јовановић секретар, Марија Стојановић, педагошкиња, Ружа Потурица, представница школског одбора и Јелица Балог, представница савета родитеља. Основну школу „Нестор Жућни” из Лалића представљали су Владислава Поповић, директорица, Јелена Стојаков, секретарка, Елена Проћ Дацешен, педагошкиња, Зорица Стоиљковић, представница школског одбора и Јасмина Максић, представница савета родитеља. Представници општине су били Гордана Лукић, начелница друштвених делатности, Данијела Јањић, чланица општинског већа задужена за образовање и Зора Дурословац, просветна инспекторка.

19.03.2015

  • Odzaci1
  • Odzaci1
  • Odzaci1