media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Разрешен досадашњи и именован привремени школски одбор Карловачке гимназије

Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Михаљ Њилаш, решењем од 14. априла 2015. године, у складу са законским овлашћењима из члана 55. и 56. Закона о основама система образовања и васпитања, разрешио је школски одбор Карловачке гимназије и именовао привремени школски одбор, чији мандат ће трајати до именовања новог школског одбора.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине –националне заједнице обавестио је Општину Сремски Карловци да је школски одбор Карловачке гимназије у два наврата донео незаконите одлуке, чиме су се стекли услови за његово разрешење. Како Општина Сремски Карловци, у остављеном року, није покренула поступак разрешења школског одбора, покрајински секретар разрешио је постојећи и именовао привремени школски одбор.

14.04.2015