media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Прес-конференција

У уторак, 21. априла 2015. године у 12 сати у згради Покрајинске владе одржана је прес-конференција Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице на тему: Полагање испита за лиценцу наставника, васпитача и стручних сарадника у предшколском, основном и средњем образовању. Покрајински секретар Михаљ Њилаш детаљно је обавестио представнике медија у вези поменуте теме.
„У Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије више од 200 наставника, васпитача и стручних сарадника у установама образовања и васпитања у Војводини годинама чека на полагање испита за лиценцу (неки од њих чак од 2006. године) и поред тога што су молбе за полагање стручних испита уредно поднете, а новац благовремено уплаћен на рачун Министарства. Министарство, након више година неорганизовања испита, предмете прослеђује Покрајинском секретаријату, али не и новац који су војвођанске установе уплатиле на име трошкова полагања испита за лиценце. Покрајински секретаријат у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања за територију Аутономне покрајине Војводине, од 2009. године има надлежност да обавља поверене послове образовања комисија и организовања полагања испита за лиценцу за наставнике, васпитаче и стручне сараднике . Испит за лиценцу организујемо, у складу с Правилником о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника“ – рекао је секретар и додао: „Надлежност организовањa испита за лиценце поверенa је Покрајини 2009. године, а реализација је почела 2011. године. Управо тај дуг период од две године био је један од разлога због ког су се установе обраћале директно Министарству, као и чињеница да су међу предметима који су прослеђени Покрајинском секретаријату, били и бројни захтеви за полагање испита оних кандидата који наставу држе на неком од језика нациналних мањина. Како бројни дописи – којима Покрајински секретаријат апелује на Министарство да уз нерешене предмете врати и новац, како би Покрајински секретаријат био у могућности да организује испите – остају без одговора, Покрајинска Влада одлучује да Покрајински секретаријат организује испите за лиценце и за то издваја новац из буџетске резерве. Покрајинска влада је задужила Покрајински секретаријат за финансије да из буџетске резерве обезбеди 1.788.000 динара за исплату накнаде трошкова испитних комисија.“
Да подсетимо, лиценца, односно дозвола за рад један је од услова за обављање послова просветних радника, односно законом је прописано да просветни радници најдуже две године од дана заснивања радног односа у установи, могу да обављају послове наставника, васпитача и стручног сарадника без лиценце. Тренутно у 140 предмета утврђено је да кандидати испуњавају услове, те су на адресе 76 војвођанских установа данас послати Уговори о преузимању потраживања (цесији). Након тога испити за ове кандидате ће бити организовани у три испитна рока: у мају и септембру за основне и средње школе и у јуну за предшколске установе, рекао секретар Њилаш.
Висина трошкова полагања испита утврђена решењем износи 10.000,00 динара, поновног полагања два дела испита – 6.500,00 дин и једног дела испита – 4.500,00 дин.

21.04.2015