media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Размена примера добре праксе и информационих технологија у билингвалној учионици – предности и недостаци

Дана 23. априла 2015. године у Гимназији „Јован Јовановић Змај” у Новом Саду одржан је скуп билингвалних наставника и учитеља , који учествују у пројекту Покрајинске владе „Увођење двојезичке наставе на српском и енглеском језику у установе образовања и васпитања на територији АП Војводине”. На састанку су одржали презентације професори из Гимназије „Јован Јовановић Змај” у Новом Саду: Рајна Стаменов Радосављевић, Ненад Павловић и Вукашин Деканић, из Сенћанске гимназије: Нађ Силвија и Илдико Мариаш, из ОШ „Јован Јовановић Змај” у Сремској Митровици: Драгана Тепавац, као и Лидија Фокс, а из ОШ „Петефи Шандор” у Новом Саду: Драгана Релић.
Презентације су се односиле на коришћење материјала са интернета, примену ИКТ-а у билингвалној учионици, као и на примере добре праксе током предавања различитих предмета у билингвалним одељењима. После презентација, наставници и учитељи имали су прилику да продискутују и размене искуства стечена у раду у билингвалним одељењима.

24.04.2015