media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Након вишегодишњег чекања Покрајина омогућила добијање лиценце просветним радницима

Покрајинска влада и Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, омогућили су, финансијски и организационо, једном делу наставника, васпитача и стручних сарадника у Војводини, да на основу потписаног уговора о преносу потраживања (цесији), током маја ове године, полажу испит за добијање неопходне лиценце за рад.
Задовољство због резултата ове акције исказао је и потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Михаљ Њилаш.
Након вишегодишњег чекања, поред редовних кандидата у мајском испитном року, испит је полагало и 65 поменутих кандидата ‒ из основних школа 32, из средњих школа 12 и из предшколских установа 21 кандидат ‒ од чега је око 65% кандидата који држе наставу на мађарском наставном језику.
Поред тога, кандидати који током студија нису имали педагогију и психологију (њих 28) полагали су предиспит, као предуслов за полагање испита за лиценцу. Од 140 уговора закључено је 137, са 74 установе образовања и васпитања на територији АП Војводине, којима су на Покрајину пренета потраживања трошкова за лиценце, уплаћених Министарству. Након оцене испуњености услова, у процедури је још десетак предмета.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавештено је о потписаним уговорима, а поменути секретаријат очекује да ће се ускоро стећи услови да Министарство врати овај новац у покрајински буџет.
Због завршетка школске године и летњег распуста, тренутно је пауза у полагању испита за лиценцу, након чега се крајем септембра очекује успешан наставак ових активности.

Да подсетимо:
У Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије више од 200 наставника, васпитача и стручних сарадника у установама образовања и васпитања у Војводини годинама је чекало на полагање испита за лиценцу (неки од њих од 2006. године) и поред тога што су молбе за полагање стручних испита уредно поднете, а новац благовремено уплаћен на рачун Министарства.
Министарство, након више година неорганизовања испита, предмете прослеђује Покрајинском секретаријату, али не и новац који су војвођанске установе уплатиле на име трошкова полагања испита за лиценце.
Увидевши незавидан положај ових просветних радника, Покрајинска влада привремено је преузела трошкове на себе и из буџетске резерве за исплату трошкова испитних комисија обезбедила је 1.788.000 динара.

01.06.2015