media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Школски календар за 2015/2016. годину

Михаљ Њилаш, покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине − националне заједнице донео је правилнике о школском календару за основне и средње школе у Аутономнoj покрајини Војводини, за школску 2015/2016. годину.
Приликом израде школских календара водило се рачуна о специфичностима АП Војводине, које се огледају у великом броју националних мањина – националних заједница, као и верских заједница који живе на овим просторима. Школски календар је веома прилагодљив и омогућава обележавање и поштовање празника свих припадника верских заједница, као и обележавање појединих датума, који су значајни за националне мањине − националне заједнице, али и оних, такође, значајних за локалну средину, односно за саму школу.
У школској 2015/2016. години ученици основних и средњих школа суботом неће ићи у школе. Ово је одлучено, не само због негативних коментара о радним суботама, него и због тврдње да рад суботом никада није давао педагошке ефекте.
Школски календар у војвођанским школама истоветан је с календаром који се примењује у свим школама Републике Србије, када је реч о почетку и завршетку школске године. Школска година почиње у уторак, 1. септембра 2015. године, а прво полугодиште се завршава у среду, 23. децембра 2015. године. Зимски распуст ће трајати до четвртка, 14. јануара 2016. године. Током другог полугодишта, које је временски дуже у односу на прво, ученици ће имати два краћа одмора до завршетка школске године.
„Надамо се да током следеће школске године неће бити изненадних препрека и тешкоћа у реализацији наставних планова и програма, те да ће просветни радници и ученици бити у могућности да школски календар следе без додатних корекција” рекао је секретар Њилаш.

Правилник о школском календару за основне школе АПВ 2015/2016
Правилник о школском календару за средње школе АПВ 2015/2016

02.06.2015