media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Обавештење за школе и родитеље – „Ђачки динар”

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, поступајући у складу с препорукама Заштитника грађана, обавештава школе с територије АП Војводине да није дозвољено обавезивање родитеља да уплате „ђачки динар”, као и да се упис ученика у школу не може тиме условљавати.
Потребно је да школа благовремено предузме активности, како би се ученици и родитељи ученика, на јасан и недвосмислен начин обавестили о томе да се средства прикупљена од родитеља ученика уплаћују искључиво по принципу добровољности и да се користе искључиво ради побољшања квалитета у области основног односно средњег образовања, сагласно одредби члана 160. Закона о основама система образовања и васпитања.

Обавештење за основне школе
Обавештење за средње школе

02.06.2015