media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Додела средстава црквама и верским заједницама

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Михаљ Њилаш, решењем је доделио средства од укупно 21.424.000,00 динара традиционалним црквама и верским заједницама које делују на територији АП Војводине.

Право учешћа на конкурсу Покрајинског секретаријата, који је претходио расподели средстава, имале су све регистроване традиционалне цркве које делују на територији АП Војводине. Средства су и ове године издвојена за суфинансирање градитељске, добротворне и научне делатности.

Укупна средства за 2015. годину, по конфесијама, додељена су на следећи начин: Српска православна црква – 11.099.000,00 динара; Римокатоличка црква – 6.642.000,00 динара: Исламска заједница – 305.000,00 динара; Словачка евангелистичка а.в.црква – 857.000,00 динара; Јеврејска заједница – 458.000,00 динара; Реформатска хришћанска црква – 536.000,00 динара; Евангелистичка хришћанска црква – 458.000,00 динара; Гркокатоличка црква – 458.000,00 динара и Румунска православна црква – 611.000,00 динара.

Одобрена средстава исплаћиваће се по кварталима, у складу с финансијским планом секретаријата за 2015. годину. Притом, највећи износи реализоваће се у трећем кварталу, од јула до септембра ове године.

11.06.2015