media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Предлог измена и допуна Закона о основама система образовања и васпитања

Јавна расправа поводом предлога измена и допуна Закона о основама система образовања и васпитања одржана је у понедељак, 6. јула 2015. године, у Техничкој школи „Милева Марић Ајнштајн”, у Новом Саду.
У овој јавној расправи учествовали су и представници Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. Том приликом, покрајински секретар за образовање Михаљ Њилаш, посебно је указао на потребу да се коригују предложене измене и допуне које су у вези с чланом 5. поменутог предлога закона, којим је предвиђено брисање члана 9. става 2. важећег закона.
„Сматрамо да наведени став не треба брисати и предлажемо да се овај став не мења, јер се овом изменом не поштује право на образовање на матерњем језику, и нарушава се право припадника националних мањина на образовање на матерњем језику, које је гарантовано чланом 79. Устава Републике Србије. Тим чланом прописано је да припадници националних мањина имају право на школовање на свом језику у државним установама, такође и у установама аутономних покрајина. Уставом Републике Србије зајамчено је право националних мањина да се школују на свом матерњем језику, а не двојезички. Ако би се прихватило предложено решење, у пракси би то значило да се изједначава образовање на матерњем језику с двојезичким образовањем”, рекао је Њилаш и подсетио је да су чланом 13. Закона о заштити права и слобода националних мањина („Сл. лист СРЈ”, бр. 11/2002, „Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 – Уставна повеља и „Сл. гласник РС”, бр. 72/2009 – др. закон и 97/2013 – одлука УС) јасно утврђени стандарди у области образовања припадника националних мањина.
Према тим одредбама, припадници националних мањина имају право на васпитање и образовање на свом језику у институцијама предшколског, основног и средњег васпитања и образовања. У случају да не постоји образовање на језику националне мањине у оквиру система јавног образовања за њене припаднике, држава је дужна да створи услове за организовање образовања на језику националне мањине. До тог времена обезбеђује се двојезичка настава, или изучавање језика националне мањине са елементима националне историје и културе.
„На основу наведеног, предлажемо да се задржи постојеће законско решење које је у складу са Уставом Републике Србије и Законом о заштити права и слобода националних мањина” – додао је на крају свог излагања покрајински секретар.
Током даље расправе, Њилаш је рекао да је у пракси тешко остварива предложена измена у вези са избором директора по члану 60. важећег закона. Наиме, ту се предлаже да је за избор новог директора потребна подршка запослених од најмање 50% за једног кандидата, али се досад показало да је то тешко оствариво. „Зато предлажемо да се проценат спусти на 30%. У том случају би орган управљања обављао избор директора с листе кандидата који су добили подршку више од 30% запослених. Уколико ни један кандидат не добије ту подршку, расписивао би се нови конкурс”, објаснио је на крају покрајински секретар.

08.07.2015