media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Јавна набавка – ЈН ОП 7/2015

Јавна набавка услуге-објава огласа на румунском језику путем средстава јавног информисања у отвореном поступку ЈН ОП 7/2015. Рок за подношење понуда је 19. октобар 2015. године до 10 сати.

Позив
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора
Обавештење о уговору

16.09.2015