media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Михаљ Њилаш и заменик шефа Мисије ОЕБС-а у Србији Мајкл Ујехара – о остваривању права националних мањина у области образовања

20150924104903

Нови Сад, 24. септембар 2015. године – Остваривања права националних мањина у области образовања била је тема разговора потпредседника Покрајинске владе и покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Михаља Њилаша и заменика шефа Мисије ОЕБС-а у Србији Мајкла Ујехаре.
Активан рад на промовисању и заштити националних мањина, према речима Ујехаре, један је од задатака Мисије ОЕБС-а у Србији, чији je циљ да пружа помоћ и савете за јачање независних, одговорних и ефикасних институција у области учвршћивања владавине права и поштовања стандарда људских права у свим реформским процесима. С тим у вези, Мајкл Ујехара показао је посебно интересовање за остваривање права припадника националних мањина на територији Војводине, пре свега, у области образовања.
„Војводина је мултинационална и мултиетничка средина у којој једну трећину становништва чине припадници националних мањина”, рекао је Михаљ Њилаш. Надаље, додао је још и то да је остваривање права националних мањина област у којој АП Војводина има одличне резултате, али и да се увек тежи ка томе да се стање још унапреди. Секретар Њилаш говорио је о досадашњим резултатима Покрајине у обезбеђивању остваривања права припадника националних мањина у области службене употребе језика и писама, основног и средњег образовања на језицима националних мањина и успешној сарадњи и подршци националним саветима националних мањина с територије Војводине.
Поред знатних средстава која се за ове намене издвајају из покрајинског буџета, свакодневно се у комуникацији с републичким органима, као и јединицама локалне самоуправе афирмишу примери добре праксе и обезбеђује унапређивање у остваривању права припадника националних мањина. У вези са отварањем Поглавља 23 у поступку приступања Европској унији, секретар Њилаш информисао је Ујехару о активном учешћу у радној групи која припрема акциони план за заштиту права припадника националних мањина и о конкретним предлозима Покрајине, од којих је – као значајније – истакао мере за сразмерно запошљавање припадника националних мањина у јавном сектору и мере додатног финансирања ради обезбеђивања службене употребе језика и писама националних мањина.
Говорећи о великом проценту припадника националних мањина исељених у матичне земље, саговорници су се сложили да је за решење овог питања, поред већег економског просперитета у Србији, једнако важан предуслов и школовање припадника националних мањина, које би им пружало исте могућности приликом запошљавања. „Ми тежимо томе да се младима омогући школовање и запошљавање овде и предузимамо мере којима бисмо унапређивањем законских решења и конкретним афирмативним мерама, то и омогућили”, рекао је Њилаш. Том приликом истакао је и то да се ради на побољшању наставног плана и програма изучавања српског, као нематерњег језика, стручној едукацији просветних радника у том правцу и на одржавању пријемних испита за високошколске установе на језицима мањина.
Састанак којем су присуствовале Милица Родић, саветница за питања националних мањина Мисије ОЕБС-а у Србији и Ивана Милатовић, саветница за политичка питања и односе с јавношћу Канцеларије шефа Мисије ОЕБС-а у Србији, као и Љубица Срђанов, помоћница покрајинског секретара за образовање, завршен је заједничким ставом о наставку сарадње.

24.09.2015

  • 20150924104903
  • 20150924104903