media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Odjel za zajedničke poslove

U Odjelu za zajedničke poslove, koje se nalazi izvan sektora, obavljaju se stručni poslovi koji su u vezi s osiguravanjem javnosti rada tajništva, praćenjem medijskih sadržaja značajnih za rad tajništva, komunikacijom s predstavnicima medija, poslovima koordinacije s kabinetom predsjednika Pokrajinske vlade, poslovima međusobne koordinacije rada unutarnjih organizacijskih jedinica tajništva, poslovima koordinacije rada s nacionalnim vijećima nacionalnih manjina u području ostvarivanja prava na obrazovanje na jezicima manjinskih nacionalnih zajednica, poslovima obrade zaključaka i bilježaka sa sastanaka pokrajinskog tajnika i kolegija kao stručno-savjetodavnog tijela tajništva, poslovima organiziranja sastanaka pokrajinskog tajnika, poslovima pripreme i organiziranja posjeta pokrajinskog tajnika lokalnim samoupravama i ustanovama na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine, poslovima u pogledu međuregionalne suradnje iz djelokruga tajništva, obavljaju se pravni, upravno-pravni, studijsko-analitički, administrativni poslovi, kao i prateći pomoćno-tehnički poslovi za potrebe pokrajinskog tajnika u izvršavanju njegovih obveza kao člana Pokrajinske vlade i pokrajinskog tajnika, obavljaju se stručni poslovi osiguravanja javnosti rada tajništva, kao i poslovi međusobne koordinacije rada unutarnjih organizacijskih jedinica tajništva.

Za informacije o radu Odjela za zajedničke poslove možete se obratiti:
Vesni Rašetić, načelnici odjela (ured I/60a, telefon 021/487-4396)
Lani Patković Mrkela, poslovi međuregionalne suradnje (ured I/60a, telefon 021/487-4063) i
Tamari Kolar, odnosi s javnošću (ured I/60a, telefon 021/487-4593)

18.12.2019