media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Захтев покрајинског секретара за образовање Михаља Њилаша у вези с поштовањем Уставом гарантованих права припадника националних мањина

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање ‒ Михаљ Њилаш, упутио је данас министру просвете, науке и технолошког развоја ‒ др Срђану Вербићу захтев да се измене решења предвиђена Правилником о измени и допуни Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника, у делу у ком се нарушавају уставом гарантована права припадника националних мањина.
Правилник, донет дана 23. октобра 2015. године и објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 88/15, предвиђа да се усмени део испита за дозволу за рад (лиценцу) из познавања прописа из области образовања и васпитања, као и претходна усмена провера знања из педагогије и психологије, полажу искључиво на српском језику.
На тај начин, нарушава се право припадника националних мањина, зајамчено чланом 79. Устава Републике Србије којим је ‒ између осталог ‒ прописано да припадници националних мањина имају право на школовање на свом језику у државним установама и установама аутономних покрајина, као и на коришћење свог језика и писма.
Истовремено, изменом се утврђује да се испит за лицену полаже на српском језику, односно језику на ком просветни радници остварују образовно-васпитни рад, те се тиме прави разлика између делова једног испита.
Указујући на то да је нелогично правити разлику између делова испита, Њилаш је у писменом обраћању предложио измену којом ће се обезбедити заштита права припадника националних мањина и указао на вишегодишњу праксу организовања испита на језицима националних заједница – националних мањина на територији АП Војводине, од које не треба одустати.

29.10.2015