media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Обавештење о расписивању огласа за постављање сталних судских тумача за подручје виших судова на територији Аутономне покрајине Војводине

Обавештавамо вас да је у складу с Правилником о сталним судским тумачима („Сл. гласник РС”, број 35/2010), а према исказаним потребама виших судова на територији АП Војводине, оглас за постављање сталних судских тумача објављен у „Службеном листу АП Војводине”, број 48/2015 и у листу „Дневник”.
Пријаве на оглас с доказима о испуњавању услова из тачке II овог огласа, достављају се на адресу: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Булевар Михајла Пупина број 16, 21000 Нови Сад.
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања огласа, а неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Оглас

25.11.2015