media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Саопштење поводом догађаја у ОШ „Лукреција Анкуцић” у Самошу

О сексуалном злостављању ученице у ОШ „Лукреција Анкуцић” у Самошу, о чему су објављени текстови у више дневних листова, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, није имао непосредна сазнања, већ смо о том догађају сазнали из медија.
Одмах потом, наш Секретаријат je 7. децембра 2015. године упутио писану обавезну инструкцију општинском просветном инспектору у Ковачици да у поменутој школи изврши ванредан инспекцијски надзор, те да – у складу са утврђеним чињеницама, а у оквиру својих овлашћења – предузме све потребне мере.
О поступању и предузетим мерама, општински просветни инспектор дужан је да писмено обавести Секретаријат, у року од три дана од дана извршеног надзора.

07.12.2015