media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Покрајински секретаријат подржава подношење тужбе Савеза мађарских ученика Војводине

Наш секретаријат, као ресорни секретаријат за заштиту права националних мањина – националних заједница које живе у AП Војводини, подржава потез Савеза мађарских ученика Војводине – подношење тужбе против Правног факултета у Новом Саду, због дискриминације, онемогућавањем кандидата да код њих полажу пријемни испит на мањинским језицима.
Подсећамо на то да је покрајинском скупштинском одлуком од априла 2015. године утврђено право кандидата за упис на факултете и више школе чији је оснивач АП Војводина да полажу пријемни испит на језицима мањина који су у службеној употреби. Такође, установљена је и обавеза високошколске установе да кандидатима омогући полагање пријемног испита на тим језицима. У јуну 2015. године Покрајинска влада донела је Упутство о спровођењу ове одлуке. У априлу 2015. године, Уставни суд заузео је став да предвиђање права припадника мањина да полажу пријемни испит на матерњем језику и обавезе високошколских установа да се то обезбеди, не представља повреду Устава и закона.
Сви факултети Универзитета у Новом Саду у школској 2015/2016. години омогућили су полагање пријемног испита на језицима националних мањина, осим Правног факултета у Новом Саду, који је то одбио да учини, наводећи да „неће поступити под спољним притисцима и агресивним угрожавањима аутономије универзитета”. О свему томе у јулу, односно у септембру ове године, наш секретаријат обавестио је Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство државне управе и локалне самоуправе, као и Повереницу за заштиту равноправности, те их је замолио да у оквиру своје надлежности у области гарантованих и стечених права припадника националних мањина, предузму адекватне мере ради ефикаснијег остваривања ових права у области образовања.
Михаљ Њилаш, покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице истакао је и то да је „право припадника националних мањина на једнак приступ образовању зајемчено бројним међународним актима, као и нашим прописима. Сматрам да овакво поступање Правног факултета у Новом Саду представља акт дискриминације према припадницима националних мањина, који су се школовали на матерњем језику и који желе да се упишу на овај факултет и тамо да студирају на српском језику. Очекујем да ће се у конкретном случају нашим националним мањинама пружити адекватна судска заштита. Надам се да ће већ од школске 2016/17. године и на овој високошколској установи, јединој у којој то још није урађено, бити омогућено полагање пријемног испита и на језицима националних мањина.”

11.12.2015