media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Недостају просветни инспектори у појединим локалним самоуправама у АПВ

Законом о основама система образовања и васпитања прописано је да инспекцијски надзор над радом просветних установа – као поверени посао – обавља општинска, односно градска управа.
Међутим, одређени број општинских, односно градских управа нема запослене просветне инспекторе.
То су општине: Врбас, Ковачица, Опово, Пландиште, Сремски Карловци, Беочин, Бачки Петровац и Ириг.
Како у тим општинама није организован инспекцијски надзор, наш секретаријат врши непосредан инспекцијски надзор и то на терет средстава јединице локалне самоуправе.
С поменутим општинама секретаријат је закључио уговоре о вршењу непосредног инспекцијског надзора, на терет средстава тих општина. Тако ће, на пример, трошкови инспекцијског надзора у општини Врбас у 2016. години износити око шестсто хиљада динара.
Имајући у виду то да је попуњавање радних места за просветне инспекторе неопходно за квалитетан и ефикасан рад просветне инспекције, као и чињеницу да општине које немају просветне инспекторе троше знатна средства за плаћање инспекцијских надзора покрајинске просветне инспекције, указујемо на то да су општинске управе у законској обавези да попуне упражњена места – односно слободна радна места просветног инспектора – премештајем или распоређивањем лицa која испуњавају услове за послове просветног инспектора или на други начин.

20.01.2016