media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Термини за проверу знања језика кандидата за судске преводиоце

Термини за проверу знања језика кандидата за судске преводиоце

Провера знања језика кандидата за судске преводиоце одржаће се у фебруару 2016. године у следећим терминима:

8. ФЕБРУАР
- француски језик
Писмена и усмена провера знања језика одвија се у згради Покрајинске владе, бул. Михајла Пупина 16, улаз из Бановинског пролаза са почетком у 13 сати.

18. ФЕБРУАР
- енглески језик
- румунски језик
- италијански језик
- ромски језик
- кинески језик
- македонски језик
- грчки језик
- шпански језик

Писмена провера знања одвија се у згради Скупштине АПВ, бул. Михајла Пупина 16, улаз из Бановинског пролаза, сала број 1, са почетком у 13 сати.
Исти дан одржаће се усмена провера знања за кандидате са почетком у 16 сати у згради Покрајинске владе, бул. Михајла Пупина 16, улаз из Бановинског пролаза, први спрат.

19. ФЕБРУАР
- арапски језик
- руски језик
- горански језик
- словачки језик

Писмена и усмена провера знања језика одвија се у згради Покрајинске владе, бул. Михајла Пупина 16, улаз из Бановинског пролаза са почетком у 13 сати.

22. ФЕБРУАР
- немачки језик
- мађарски језик
- хрватски језик
- босански језик

Писмена и усмена провера знања језика одвија се у згради Покрајинске владе, бул. Михајла Пупина 16, улаз из Бановинског пролаза са почетком у 13 сати.

Провера знања састоји се од писменог и усменог дела. Време трајања писменог дела провере трајаће три сата а од литературе при писању писменог рада кандидати могу понети и користити језичке речнике у другом делу писменог испита. После израде писменог рада приступа се усменом делу провере.

Да би кандидати приступили провери знања, неопходно је да поступе у складу са обавештењем које им је достављено поштом и да претходно поштом или путем имејла доставе или са собом понесу доказ о уплати накнаде трошкова провере знања језика у висини од нето 5.500,00 динара.

Кандидати у истом термину полажу писмени и усмени део провере знања а резултате провере могу очекивати у року од седам дана од дана одржавања испита.

Током трајања провере знања кандидати не могу напуштати зграду у којој се одржава провера.

09.02.2016