media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Посета Михаља Њилаша сомборским и апатинским школама

apatin2

Потпредседник Покрајинске владе, покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице ‒ Михаљ Њилаш, у понедељак, 21. марта 2016. године, посетио је неколико сомборских и апатинских школа.
Том приликом, покрајински секретар обишао је територији општине Апатин ОШ „Јожеф Атила” у Купусини и Техничку школу са домом ученика. Повод за посету Техничкој школи са домом ученика у Апатину била је одлука Покрајинске владе да се из сталне буџетске резерве издвоје средства од 6.964.600,00 динара, за суфинансирање извођења хитних радова на санацији и реконструкцији котларнице школе, која је оштећена приликом експлозије топловодног котла, 19. 12. 2015. године. Од тада, поменута школа нема грејање, а њени ученици наставу похађају у апатинској гимназији, док су корисници наведеног дома смештени у објектима Бање Јунаковић.
Директор школе Петар Поповић нагласио је да су котлови за грејање застарели и оштећени, те да самим тим нису сигурни. Стога, потребно је уградити два нова котла на чврсто гориво од по 700 kW, чиме би се обезбедило задовољавајуће грејање у објекту дома ученика, као и у објектима школе.
Обилазећи оштећени објекат, покрајински секретар истакао је да ће средства од 6.964.600,00 динара потпуно покрити трошкове свих машинских радова и електро радова, док ће се грађевински радови финансирати из премије осигурања. Такође, у финансирање ће се укључити и Општина Апатин. Тако ће се решити велики проблем Техничке школе са домом ученика у Апатину.
Циљ посете осталим школама било је сагледавање резултата прошлогодишњих конкурса из области образовања и упознавање школа с конкурсима који су у току. Општини Апатин, на прошлогодишњим конкурсима Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, из области образовања додељена су средства у укупном износу 4.781.009,00 динара, од чега су четири основне школе добиле средства за набавку опреме – 1.573.544,00 динара, а три средње школе – 917.658,00 динара. Основним школама додељено је за пројекте 100.000,00 динара, док је средњим школама додељено 190.000,00 динара. За ученички стандард додељено је 528.090,00 динара, а за трошкове превоза ученика – укупно 1.471.717,00 динара.
Од тога, ОШ „Јожеф Атила” из Купусине, на конкурсима овог секретаријата у 2015. години, добила је укупно 459.604,00 динара и то – 359.604,00 динара за набавку опреме и 100.000,00 динара за пројекте.
Поред апатинских школа, посетом су биле обухваћене и следеће школе на територији Града Сомбора: ОШ „Братство-јединство”, Светозар Милетић, ОШ „Братство-јединство”, Бездан и ОШ „Братство-јединство”, Сомбор.
Током 2015. године Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, путем више конкурса из области образовања, школама с територије Града Сомбора доделио је средства у укупној вредности од 17.833.740,18 динара, од чега је – за набавку опреме – 13 основних школа добило укупно 4.075.114,00 динара, док је осам средњих школа добило укупно 2.702.020,00 динара. За пројекте добиле су четири сомборске основне школе – укупно 772.000,00 динара, а две средње школе – укупно 150.000,00 динара. За ученички стандард издвојено је укупно 2.084.886,78 динара, а за трошкове превоза ученика – 8.586.719,40 динара.
Од наведених износа, ОШ „Братство-јединство”, Светозар Милетић добила је укупно 367.100,00 динара, намењених за набавку намештаја, ОШ „Братство-јединство” из Бездана добила је средства у износу 403.100,00 динара – за набавку рачунарске опреме и опреме за образовање, док је ОШ „Братство-јединство” из Сомбора добила 474.500,00 динара – за набавку рачунарске опреме.
Покрајински секретар Михаљ Њилаш све директоре посећених школа обавестио је о расписаним конкурсима секретаријата у 2016 години, те их је позвао да конкуришу.

21.03.2016

  • apatin2
  • apatin2
  • apatin2
  • apatin2
  • apatin2