media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Посета Михаља Њилаша школама у Руском Селу, Српском Итебеју, Торди и Новом Саду

rs

Потпредседник Покрајинске владе, покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице ‒ Михаљ Њилаш, у уторак, 22. марта 2016. године, посетио је поједине основне школе у Руском Селу, Српском Итебеју, Торди и Новом Саду. Циљ посета било је сагледавање резултата прошлогодишњих конкурса из области образовања и упознавање школа с конкурсима који су у току.
Том приликом, покрајински секретар на територији општине Кикинда обишао је ОШ „Глигорије Попов” у Руском Селу. На прошлогодишњем конкурсу Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, из области образовања додељенo je 302.700,00 динара ОШ „Глигорије Попов” из Руског Села, за набавку опреме за јавну безбедност. Током посете овој школи, покрајински секретар имао је прилике да види опрему за видео-надзор са седам камера, снимач и додатну технику за њихово напајање. Такође, секретар је видео да је у току проширивање фискултурне сале, што је финансирао Фонд за капитална улагања.

Поред школе у Руском Селу, секретар је данас посетио и школе на територији општине Житиште: ОШ „Милош Црњански”, Српски Итебеј и издвојено одељење школе „Ади Ендре” у Торди, чија је матична школа ОШ „Никола Тесла” из Банатског Карађорђева.
Током 2015. године, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, путем више конкурса из области образовања, доделио је укупно 391.840,00 динара за намештај и рачунарску опрему ОШ „Милош Црњански” из Српског Итебеја. Током посете овој школи, покрајински секретар имао је прилике да види нови намештај – 40 клупа једноседа и 40 столица. Поред тога, школа је добила и два пројектора, три рачунара и монитора, штампаче као и двадесет лопти за часове физичког васпитања.
Након наведене посете, Михаљ Њилаш посетио је и ОШ „Петефи Шандор” у Новом Саду. Поводи за посету били су јубилеј – шездесет година успешног рада ове двојезичке школе, као и сагледавање резултата прошлогодишњег конкурса за набавку опреме.
ОШ „Петефи Шандор” из Новог Сада добила је укупно 1.471.111,01 динар за набавку намештаја (шездесет клупа једноседа, шездесет столица), четири клима уређаја и штампача (699.461,00 динара), те за пројекат „На виртуелним крилима до успешне мале матуре” 180.000,00 динара, док је за потребе двојезичке наставе додељено укупно 591.650,01 динар од чега су 380.679,00 динара накнаде из Буџета за образовање, културу, науку и спорт за три штампача, апарат за пластифицирање, два це-де плејера, интерактивне табле, шест рачунара, камере и мултифункционални уређај. Покрајински секретар присуствовао је и настави где су коришћене интерактивне табле и друга помоћна средства.
Покрајински секретар Михаљ Њилаш све директоре посећених школа обавестио је о расписаним конкурсима поменутог секретаријата у 2016. години, те их је позвао да конкуришу.

22.03.2016

  • rs
  • rs
  • rs
  • rs
  • rs
  • rs