media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Потписани уговори с националним саветима

OTI4285.JPG

Као и претходних година, ове године је такође обезбеђен новац из покрајинског буџета за суфинансирање редовне и развојне делатности петнаест националних савета, са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине.
Потпредседник Покрајинске владе, покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Михаљ Њилаш уручио је уговоре представницима националних савета и притом је нагласио њихову улогу и њихов значај:
„Познато је да национални савети имају изузетно важну улогу у очувању идентитета националних заједница које живе на подручју АП Војводине. Да би национални савети успешно обављали своју улогу, неопходна су средства која овај секретаријат издваја, почев од 2003. године. Улагањем у националне савете, улаже се у демократизацију друштва у целини. Стога, настојаћемо, колико нам то прилике дозволе, да се овај износ увећа и да тиме додатно подстакнемо рад националних савета у АП Војводини.”
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за ову намену издвојио је укупно 46.214.000,00 динара. Од тога, 36.214.000,00 динара намењено је за финансирање редовне делатности националних савета, а 10.000.000,00 за њихову развојну делатност.

18.04.2016

  • OTI4285.JPG
  • OTI4285.JPG
  • OTI4285.JPG
  • OTI4285.JPG