media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Михаљ Њилаш представио резултате конкурса Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

IMG3794.JPG

Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице Михаљ Њилаш, је данас, 20. априла 2016. године у Холу зграде Покрајинске Владе, представио резултате три конкурса намењена набавци опреме за основне и средње школе, за основне школе које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих, као и за установе ученичког стандарда на територији АП Војводине.
Између осталог, секретар је рекао: „Сви конкурси објављени су 07.03.2016. године, а били су отворени до 31.03.2016. године. Треба напоменути и то да су за 2016. годину средства опредељена за конкурсе за набавку опреме три пута мања од средстава која су овом секретаријату била на располагању за 2015. годину. Узимајући у обзир износе додељене школама на прошлогодишњем конкурсу, очекивања школа за ову годину била су далеко већа од реалних могућности.”
Такође, Михаљ Њилаш је напоменуо и то да је за набавку опреме за основне школе (311) издвојено 29.000.000,00 динара, док је за набавку опреме за средње школе (111) додељено 14.408.774,00 динара. Путем конкурса за финансирање и суфинансирање набавке опреме за основне школе које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији Аутономне покрајине Војводине у 2016. години, износ од 1.900.000,00 динара распоређен је на све апликанте који су конкурисали. Такође, износ од 4.750.000,00 динара, предодређен конкурсом за финансирање и суфинансирање набавке опреме за установе ученичког стандарда на територији АП Војводине, подељен је на све апликанте који су конкурисали, јер су све установе задовољиле конкурсне услове.
Резултати свих конкурса из области образовања од данас ће бити објављени на веб-страници Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. Након објављивања резултата на сајту овог секретаријата, са установама ће бити закључени уговори о додели средстава за набавку опреме за 2016. годину.
Истовремено, важно је нагласити и то да би установе редовно требало да прате активности овог секретаријата – путем средстава јавног информисања, као путем званичне веб-презентације секретаријата – како би се благовремено упознале с конкурсима који ће евентуално бити расписани и у наредном периоду.

20.04.2016

  • IMG3794.JPG
  • IMG3794.JPG
  • IMG3794.JPG
  • IMG3794.JPG
  • IMG3794.JPG