media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Школски календар за основне и средње школе у АП Војводини за школску 2016/2017. годину

Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, у складу са законом, донео је правилнике о школском календару за основне и средње школе са седиштима на територији АП Војводине, за школску 2016/2017. годину.
Сваке године, приликом израде правилника о школским календарима, поштују се специфичности Аутономне покрајине Војводине у погледу великог броја националних мањина – националних заједница и верских заједница које живе на овом подручју. Такође, школски календар за основне и средње школе у АП Војводини неопходно је усагласити са школским календаром који се примењује на територији Републике Србије.
У школској 2016/2017. години, ученици основних и средњих школа неће имати календаром планиране наставне суботе. Школска година почеће у четвртак, 1. септембра 2016. године и прво полугодиште трајаће до петка – 23. децембра 2016. године.
Друго полугодиште почеће у понедељак, 16. јануара 2017. године, а завршетак наставне године зависи од наставног плана.
Надамо се да током следеће школске године неће бити препрека приликом реализације наставних планова и програма, те да ће планирани календар моћи да се реализује без додатних корекција.

Правилник о школском календару за основне и средње школе са седиштем на територији АП Војводине за 2016/17. годину можете преузети овде:

Правилник о школском календару за основне школе АПВ 2016/2017
Школски календар за основне школе АПВ 2016/2017

Правилник о школском календару за средње школе АПВ 2016/2017
Школски календар за средње школе АПВ 2016/2017

01.06.2016