media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Стручни скуп на тему проблема у раду просветне инспекције

У организацији Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, 24. јуна 2016. године у 10 часова, у великој сали Скупштине АП Војводине одржаће се стручни скуп под називом „Проблеми у раду просветне инспекције са посебним освртом на уједначавање критеријума поступања просветних инспектора приликом вршења инспекцијског надзора”.

Теме стручног скупа јесу: Верификација установа; Оцењивање ученика; Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама; Вештине комуникације.

23.06.2016