media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Суфинансирање етничких заједница

Ова врста финансијске подршке пружа се према могућностима Буџета АП Војводине, а на основу Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за унапређење положаја националних мањина – националних заједница и развој мултикултурализма и толеранције ("Службени лист АПВ", број 8/2019).

Право на доделу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за унапређивање положаја националних мањина – националних заједница имају удружења, фондови и фондације припадника националних мањина – националних заједница, којa имају регистровано седиште на територији АП Војводине.
Право на доделу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за развој мултикултурализма и толеранције имају удружења, фондови и фондације, чији су пројекти и програми усмерени на очување и неговање међунационалне толеранције и који имају регистровано седиште на територији АП Војводине.
Право на доделу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за унапређење положаја лица која припадају ромској националној мањини имају удружења, фондови и фондације ромске националне заједнице, којa имају регистровано седиште на територији АП Војводине.

Секретаријат расписује најмање по један конкурс за доделу средстава годишње. На тај начин, учествује се у суфинансирању програма и пројеката удружења, фондова и фондација, нарочито усмерене на:остваривање права националних мањина – националних заједница; мултикултуралност, с циљем развијања духа толеранције; афирмативне мере за поправљање положаја лица која припадају ромској националној мањини;очување и неговање језика, народних обичаја и старих заната; заштиту и презентацију фолклорног наслеђа; стварање услова за развој културе, науке и уметности; неговање и подстицање народног стваралаштва; представљање културних добара од изузетног значаја; књижевно, драмско, сценско, музичко и ликовно стваралаштво, меморијале, фестивале, јубиларне манифестације, уметничке колоније, кампове којима се негују толеранција и права националних мањина – националних заједница; конференције, турнире, скупове и томе слично, којима се негују толеранција и права националних мањина – националних заједница;неговање и развој аматеризма, гостовања ансамбала; сарадњу с матичним земљама и друге облике сарадње.

Текст конкурса објављује се у свим листовима на језицима мањинских националних заједница у АП Војводини, као и на овој веб-страници, а о њима извештава и најтиражнија штампа на српском језику.

О коначној додели расположивих средстава одлучује покрајински секретар, након прибављеног мишљења националних савета, односно посебне конкурсне комисије у случају пријава о којима се национални савети нису изјаснили у року, пријава организација припадника националних мањина – националних заједница које нису основале национални савет, као и пријава осталих организација које у складу са одлуком имају право на доделу ових средстава.

Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава за унапређење положаја националних мањина – националних заједница и развој мултикултурализма и толеранције

25.11.2019