media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Јавна набавка - ЈН МВ 3/2016

услуге објаве огласа у средствима јавног информисања по партијама (1-6)

Рок за подношење понуда је 15. август 2016. године до 9,30h

Позив

Конкурсна документација - партија 1 - српски
Конкурсна документација - партија 2 - мађарски
Конкурсна документација - партија 3 - румунски
Конкурсна документација - партија 4 - словачки
Конкурсна документација - партија 5 - русински
Конкурсна документација - партија 6 - хрватски


Одлука партија 1
Одлука партија 2
Одлука партија 4
Одлука партија 5
Одлука партија 6
Одлука о обустави партија 3

Обавештење партија 1
Обавештење партија 2
Обавештење партија 4
Обавештење партија 5
Обавештење партија 6
Обавештење о обустави партија 3

25.08.2016