media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

И просветарима у Војводини исплаћује се разлика у накнади зараде током коришћења годишњег одмора

Сагласно одлуци министра просвете, науке и технолошког развоја, решен је проблем у вези са исплатама накнада зарада просветних радника, који је настао током коришћења годишњег одмора у 2015. години.

Поред редовних средстава намењених за исплату првог дела августовских зарада, данас ће школама у АП Војводини наш секретаријат дозначити и средства намењена за исплату наведене разлике у накнади зараде.

Укупна средства од 909.129.940,64 динара (655.843.080,73 динара за основно образовање и 253.286.859,91 динар за средње образовање), која садрже и спорну разлику, биће дозначена данас на рачуне укупно 497 школа (395 основних школа и 102 средње школе) на територији АП Војводине.
Данашњом исплатом обухваћене су школе које су доставиле исправан обрачун Министарству просвете, науке и технолошког развоја, док ће осталим школама разлика бити исплаћена с другим делом августовске зараде.

06.09.2016