media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Sufinansiranje etničkih zajednica

Ova vrsta finansijske podrške pruža se prema mogućnostima Budžeta AP Vojvodine, a na osnovu Odluke o dodeli budžetskih sredstava organizacijama nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica („Službeni list APV”, br. 14/2015).

Pravo na dodelu budžetskih sredstava ovog sekretarijata imaju:
- udruženja, organizacije i druge asocijacije pripadnika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, čija se delatnost zasniva na očuvanju i negovanju nacionalnog i kulturnog identiteta i međunacionalne tolerancije;
- udruženja, organizacije i druge asocijacije čiji su projekti usmereni na ostvarivanje prava manjinskih nacionalnih zajednica i na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije, a čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Sekretarijat raspisuje najmanje jedan konkurs za dodelu sredstava godišnje. Na taj način, učestvuje se u sufinansiranju troškova redovne delatnosti, troškova održavanja manifestacija i nabavke opreme, ali i sufinansiranju programa i projekata multikulturalnog karaktera s ciljem razvijanja duha tolerancije, kao i programa i projekata čiji ciljevi jesu stvaranje uslova za razvoj kulture, nauke i umetnosti, negovanje i podsticanje narodnog stvaralaštva, predstavljanje kulturnih dobara izuzetnog značaja, očuvanje i negovanje jezika, narodnih običaja i starih zanata, zaštita i prezentacija folklornog nasleđa, negovanje i razvoj amaterizma, kao i ostvarivanje drugih prava manjinskih nacionalnih zajednica.

Tekst konkursa objavljuje se u svim listovima na jezicima manjinskih nacionalnih zajednica u AP Vojvodini, kao i na ovoj veb-stranici, a o njima izveštava i najtiražnija štampa na srpskom jeziku.

O konačnoj dodeli raspoloživih sredstava odlučuje pokrajinski sekretar, nakon pribavljenog mišljenja nacionalnih saveta, odnosno posebne konkursne komisije u slučaju prijava o kojima se nacionalni saveti nisu izjasnili u roku, prijava organizacija pripadnika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica koje nisu osnovale nacionalni savet, kao i prijava ostalih organizacija koje u skladu sa odlukom imaju pravo na dodelu ovih sredstava.

Pokrajinska skupštinska odluka o dodeli budžetskih sredstava organizacijama nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica

11.04.2017