media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Покрајински секретар Њилаш разговарао је с представницима компаније „Мајкрософт”

IMG1220.JPG

Потпредседник Покрајинске владе, покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Михаљ Њилаш, у уторак 13. септембра 2016. године, примио је представнике компаније „Мајкрософт”, предвођене шефом одељења за односе с клијентима компаније, Славишом Илићем. Обраћајући се присутнима, секретар је истакао значај ове компаније и констатовао да постоји могућност сарадње и то у области образовања и управе. Након уводне речи покрајинског секретара, представници ове компаније изразили су заинтересованост за потребе покрајинског секретаријата у погледу унапређивања информатичких технологија које се примењују у основним и средњим школама у АП Војводини, као и у области електронске управе.
Покрајински секретар истакао је да би конкурси које секретаријат расписује требало да буду тематизовани и да је школама потребно све више интерактивних табли и одговарајућих софтвера за учење, те је од гостију затражио да изнесу своје предлоге и савете у том погледу. Када је реч о еУправи, покрајински секретар констатовао је да је Стратегију еУправе потребно ревидирати, стандардизовати и усагласити с потребама министарстава и јединица локалне самоуправе.
Том приликом, покрајинском секретару представљене су софтверске платформе које је компанија „Мајкрософт” креирала за потребе школа. Неке од њих омогућавају рад на електронским документима путем комуникације с различитих локација, као и он-лајн предавања, уз могућност интеракције између предавача и ученика. Представљена је и електронска бележница која је део програма за креирање електронских свезака за наставнике и ђаке, дељење заједничких материјала за наставу, рад по одељењима, разредима, предметима или групама, додељивање домаћих задатака и њихово прегледање, повезивање с платформама за електронско учење и друго.
Предложено је и успостављање портала за електронско учење и постављање важнијих докумената школе. У том смислу, представници компаније „Мајкрософт” предложили су да се – уз подршку секретаријата – изаберу пилот-школе на територији Војводине, које би своје наставне садржаје имплементирале у електронску бележницу.
У наставку састанка, представљен је и концепт програма Иновативни наставници, који пружа могућност увида у најновије технологије. Школе које се укључују у овакве програме постају иновативне и деле своја искуства с другим школама. Наглашено је да су то само неке од платформи које су у понуди, као и то да оне могу да се прилагоде захтевима секретаријата.
У другом делу састанка говорило се о питањима развоја еУправе, те су представници ове компаније указали на проблематику функционисања електронских сервиса и регистара података, као и на потребу хармонизовања система на различитим нивоима власти, како би они били ефикасни. Уједно, презентовани су и неки практични примери успешног функционисања еУправе, а истакнуте су и предности централизације података за различите потребе.
У завршном делу састанка, покрајински секретар Михаљ Њилаш закључио је да су на овом састанку отворене многе корисне теме, изразивши жељу за даљом сарадњом с компанијом „Мајкрософт”.

14.09.2016

  • IMG1220.JPG
  • IMG1220.JPG
  • IMG1220.JPG