media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Резултати конкурса за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за период септембар-децембар 2016. године

Конкурс се расписује на износ средстава обезбеђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/15 и 54/16 ) на посебном разделу Секретаријата за регресирање превоза ученика средњих школа у АП Војводини за период септембар-децембар 2016.

Конкурс је отворен од 10. октобра до 24. октобра 2016. године.

Конкурс
Правилник
Пријава

Резултати конкурса

16.11.2016