media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Потписивање уговора за регресирање превоза ученика средњих школа

IMG6759.JPG

Свечано потписивање уговора о додели средстава за регресирање превоза ученика средњих школа у АП Војводини, по окончаном конкурсу Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, одржано је 25. новембра 2016. године у холу Покрајинске владе у Новом Саду.
Скупу су присуствовали представници локалних самоуправа, општина и градова с територије АП Војводине. У свом поздравном говору, потпредседник Покрајинске владе, покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Михаљ Њилаш, између осталог, рекао је да секретаријат из године у годину помаже локалне самоуправе, а тиме ученике средњих школа и њихове родитеље у регресирању путних трошкова с циљем њиховог образовања. Ребалансом буџета од 70 милиона и осам стотина хиљада динара, а по конкурсу из октобра месеца текуће године, секретаријат ће на основу потписаних уговора, проследити средства војвођанским локалним самоуправама, општинама и градовима. За регресирање превоза ученика средњих школа, за ову годину, секретаријат је издвојио укупно 187 милиона динара. У регресирању трошкова превоза ученика средњих школа, у складу са својим могућностима, учествују и војвођанске локалне самоуправе. Као позитиван пример могу се истакнути оне локалне самоуправе код којих су трошкови превоза ученика покривени у потпуности, и то : Алибунар, Бач, Инђија, Кикинда и Оџаци.
Овом приликом, покрајински секретар је представио и могућности инвестирања локалних самоуправа у зграде установа образовања, планиране за наредне три године. На основу анкета, које су прослеђене образовним установама у АП Војводини, добијен је увид у изузетно лоше стање зграда и објеката предшколских, основних и средњошколских образовних установа, као и ђачких домова. На недавно одржаном састанку представника Владе Републике Србије и Покрајинске владе, постигнут је договор о инвестирању не само за изградњу нових објеката, већ и за поправку и санирање запуштених зграда образовних установа. За ту сврху на републичком нивоу је задужена је Канцеларија за управљање јавним улагањима. Секретар је нагласио да, на основу договора са образовним установама, локалне самоуправе треба да аплицирају с пројектима и уредном техничком документацијом већ на конкурсу у јануару следеће године, а који ће расписати поменута републичка канцеларија.
На крају свог излагања, секретар Њилаш је рекао да ће покрајински секретаријат за образовање, на основу новог буџета АП Војводине за следећу годину, и даље својим средствима путем конкурса, издвајати средства за обнављање, поправке и санирање зграда и објеката образовним установама на подручју АП Војводине, као и за израду пројектне документације.

25.11.2016

  • IMG6759.JPG
  • IMG6759.JPG
  • IMG6759.JPG
  • IMG6759.JPG