media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Обавештење о расписивању огласа за постављање сталних судских тумача-сталних судских преводилаца за подручје виших судова на територији Аутономне покрајине Војводине

Обавештавамо Вас да је у складу са Правилником о сталним судским тумачима („Сл.гласник РС", број 35/2010), а према исказаним потребама Виших судова на територији АП Војводине, оглас за постављање сталних судских тумача - сталних судских преводилаца објављен у „Службеном листу АП Војводине", бр. 62/2016 и у листу „Дневник".
Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова из тачке II овог огласа достављају се на адресу: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Бул. М.Пупина број 16, 21000 Н. Сад.
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања огласа, а неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, неће бити узете у разматрање.

Оглас
Обавештење

16.11.2016