media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Како до документације неопходне за пријаву на конкурсе за обнову установа основног и средњег образовања?

Секретаријат већ на првом кораку пружа помоћ – расписан Конкурс за финансирање и суфинансирање израде техничке документације

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице расписао је Конкурс за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда за 2017. годину на територији АП Војводине. Секретаријат је издвојио укупно 45.275.000,00 динара (од тога ‒ 27.125.000,00 динара на нивоу основног образовања и васпитања, 16.150.000,00 динара на нивоу средњег образовања и васпитања, док је за установе ученичког стандарда предвиђено 2.000.000,00 динара).
Под израдом техничке документације подразумева се израда оне техничке документације која је неопходна за издавање акта надлежног органа којим се одобрава грађење нових објеката или извођење радова на постојећим објектима које користе установе основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда на територији АП Војводине.
С тим у вези, потпредседник Покрајинске владе, покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Михаљ Њилаш изјавио је: „Овај конкурс помоћи ће најбитнијој карици у ланцу званом образовање, а то су ‒ ђаци. Покрајински секретаријат препознао је велики значај и потребу да се обнове установе основних и средњих школа, као и домови за ученике. Међутим, велики број тих установа нема потребна материјална средства, па ни запослена стручна лица обучена за израду документације која је неопходна за пријаву на разне конкурсе. Ђацима треба обезбедити добре услове за похађање наставе, да могу несметано да се усредсреде на учење, а овај конкурс пружа помоћ установама већ на првом кораку у остваривању тог циља.”
Услови конкурисања објављени су у „Службеном листу АП Војводине”, у дневном листу „Дневник”, као и на сајту Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице (www.puma.vojvodina.gov.rs). Конкурсна документација може се преузети од 25. јануара 2017. године.
Рок за подношење пријава на конкурс јесте до 27. фебруара 2017. године, а резултати ће бити објављени на интернет презентацији поменутог секретаријата. Додатне информације у вези с реализацијом конкурса могу се добити и позивом на телефонски број 021/487 46 14.

25.01.2017