media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Објављена четири конкурса из области остваривања права националних мањина

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице залаже се за очување и неговање националног и културног идентитета припадника националних мањина, за доследно остваривање њиховог права на службену употребу језика и писама, за афирмацију вредности мултикултуралног друштва, као и за укључивање припадника ромске националне мањине у целокупна друштвена збивања. С тим у вези, дана 06.02.2017. године, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице расписао је четири конкурса у укупном износу од 56.038.700,00 динара.

У питању су следећи конкурси:

1. Конкурс за дотације организацијама етничких заједница – расписан на укупно 29.950.000,00 динара и распоређује се по националним заједницама. Овај конкурс обухвата њихове редовне делатности, пројекте, организације манифестација, набавку опреме, као и разна друга улагања.
2. Конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције – расписан на укупно 14.688.700,00 динара. Овај конкурс обухвата све облике медијских активности, публикацију непрофитног карактера, организовање семинара и других едукативних скупова.
3. Средства од 9.500.000,00 динара додељују се ради унапређивања остваривања права на службену употребу језика и писама националних мањина – националних заједница у АП Војводини.
4. Конкурс за суфинансирање наставка пројекта „Декаде инклузије Рома” – расписан на укупно 1.900.000,00 динара, ради очувања и неговања националног и културног идентитета припадника ромске националне мањине – националне заједнице.

Конкурсна документација може се преузети од 06. фебруара 2017. године у просторијама Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, а доступна је и на сајту www.puma.vojvodina.gov.rs
Kонкурси су отворени до 03. марта 2017.године. Резултати се објављују на наведеној веб-адреси, по завршетку конкурса.

07.02.2017