media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Examenul de stat de specialitate în activitatea organelor administraţiei

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale organizează şi realizează susţinerea examenului de stat de specialitate pentru angajaţii în organele administraţiei în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina.

Obligaţiei de susţinere a examenului de stat de specialitate, conform Ordonanţei privind programul şi modul de susţinere a examenului de stat de specialitate ("Monitorul oficial al Republicii Serbia", nr. 16/2009, 84/2014, 81/2016, 76/2017 şi 60/2018) sunt supuşi angajaţii în ministere, organele administraţiei din cadrul ministerelor, organizaţiile speciale, tribunale, procuraturile publice, Magistratura Publică Republicană, serviciile Adunării Naţionale a Republicii Serbia, preşedintele Republicii Serbia, Guvernul Republicii Serbia, apoi, Curtea Constituţională, serviciile organelor ai căror membri îi alege Adunarea Naţională a Republicii Serbia, precum şi în serviciile de specialitate ale districtelor administrative.
La fel, dispoziţiile acestei ordonanţe se aplică şi titularilor autorizaţiilor publice când exercită treburi încredinţate ale administraţiei de stat, precum şi organelor provinciilor autonome, comunelor, oraşelor şi Oraşului Belgrad – în sfera lor de atribuţii.

Persoanele obligate să susţină examenul de stat de specialitate:
- funcţionarii de stat care au întemeiat raport de muncă pe timp nelimitat, respectiv pe durata perioadei de probă,
- funcţionarii de stat care au promovat examenul de stat de specialitate conform programului pentru candidaţii cu pregătire şcolară medie, dacă pe parcurs a avansat în nivelul de şcolarizare,
- stagiarii.

Examenul de stat de specialitate îl pot susţine şi persoanele interesate pentru munca la activităţile pentru a căror efectuare se impune obligaţia de susţinere a examenului de stat de specialitate, dacă au cel puţin un an de experienţă în domeniul de specialitate, despre care, pe lângă cererea pentru susţinerea examenului de stat de specialitate, prezintă dovadă.

Examenul de stat de specialitate pentru candidaţii cu studii superioare cuprinde următoarele obiecte:
- Bazele sistemului administraţiei de stat;
- Orânduirea constituţinală;
- Bazele sistemului Uniunii Europene;
- Legislaţia muncii;
- Procedura administrativă cu elementele activității de birou şi contencios administrativ;

Programul examenului de stat de specialitate pentru funcţionarii de stat cu studii superioare

Examenul de stat de specialitate pentru candidaţii cu pregătire şcolară medie cuprinde următoarele obiecte:
- Bazele sistemului administraţiei de stat şi orânduirii constituţionale;
- Bazele sistemului Uniunii Europene;
- Bazele sistemului raporturilor de muncă şi raporturile de muncă în organele administraţiei de stat;;
- Procedura administrativă cu elementele activității de birou;

Programul examenului de stat de specialitate pentru funcţionariii de stat cu pregătire şcolară medie

Secretarul provincial a înfiinţat comisii de examinare pentru susţinerea examenului de stat de specialitate pentru funcţionarii de stat cu studii superioare şi cu pregătire şcolară medie.

Cererea pentru susţinerea examenului de stat de specialitate se prezintă Secretariatului Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.

Cererea poate fi prezentată de organul administraţiei de stat, respectiv de un alt organ sau organizaţie în care candidatul este angajat, dar poate fi prezentată şi de însuşi candidatul.
Secretarul provincial pentru educaţie, administraţie şi comunităţile naţionale prin decizie hotărăşte asupra cererii de susţinere a examenului. Asupra datei, locului, timpului şi compensaţiei pentru susţinerea examenului, candidatul va fi anunţat cel târziu 30 de zile înaintea susţinerii examenului.

Examenele se organizează de mai multe ori în cursul lunii, pe parcursul întregului an, cu excepţia lunii august.

În urma promovării examenului, se eliberează certificatul privind promovarea examenului de stat de specialitate, care la cererea candidatului - poate fi bilingv. Certificatul bilingv se redactează în limba sârbă şi într- una din limbile comunităţilor naţionale minoritare care sunt în uz oficial în organele administraţiei din P.A.Voivodina (limbile maghiară, slovacă, croată, română şi ruteană).

Pentru informaţii referitoare la examenele de specialitate vă puteţi adresa la:
Ankica Jukić Mandić - secretarei comisiilor de examinare
(birou: I/68; telefon: 021/4874213)
Elvira Štrbac – secretarei comisiilor de examinare
(biroul: I/62; telefon: 021/487-4460)

Formularul cererii pentru susţinerea examenului de stat de specialitate cererea Preia
Exemplu de Adeverinţă privind experienţa profesională dobândită Preia

Documentele pe care le depun persoanele pentru susţinerea examenului de stat de specialitate:
• Funcţionarii de stat – documentele menţionate sub 1,2,3 şi 4 (articolul 3 din Ordonanţă)
• Persoanele angajate în organele autoguvernării locale – documentele menţionate sub 1,2,3 şi 4 (aplicarea similară a articolului 2 din Ordonanţă)
• Persoanele care au prezentat cerere la concursul public pentru completarea funcţiei, respectiv pentru numire – documentele menţionate sub 3,4 şi 5 (articolul 7 din Ordonanţă)
• Persoanele interesate pentru activitatea în organele administraţiei de sta 1, 2 şi 7 (articolul 8 din Ordonanţă)
• Persoanele care în timpul muncii îşi însuşesc un nivel superior de învăţământ (articolul 4 din Ordonanţă):
remit documentele menţionate sub 3, 4, fotocopia certificatului de promovare a examenului de stat de specialitate pentru şcoala medie, precum şi înscrisul organului privind intenţia de transfer al persoanei la activităţi prevăzute pentru nivelul de învăţământ însuşit

Materiale de pregătire:
Întrebările la examen pentru candidaţii cu studii superioare Preia
Întrebările la examen pentru candidaţii cu pregătire şcolară medie Preia
NOU! Îndreptar pentru susținerea Examenului de stat de specialitate 2019 – ediția a X-a modificată și completată Preia

Reglementările prin care este stipulat examenul de stat de specialitate::

Ordonanţa privind programul şi modul de susţinere a examenului de stat de specialitate („Monitorul oficial al RS“ nr. 16/09, 84/14, 81/16, 76/17 şi 60/2018)
Legea privind administraţia de stat („Monitorul oficial al RS“, nr. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 şi 30/2018 – altă lege)
Legea privind funcţionarii de stat („Monitorul oficial al RS”, nr. 79/05, 81/05, 64/05, 64/07, 67/07, 116/08 104/09 şi 99/14) articolele 100–102.
Legea privind stabilirea competenţelor Provinciei Autonome Voivodina(„Monitorul oficial al RS”, numerele 99/09, 67/12- Hotărârea CC RS Numărul Iuz-353/2009)
Legea privind angajaţii în provinciile autonome şi unităţile autoguvernării locale („Monitorul oficial al RS“, nr. 21/2016) Preia

Evidenţe oficiale

Toate substantivele care în prezentul text se folosesc la genul masculin, dar au şi gen feminin, subînţeleg în acelaşi timp şi substantivele la genul feminin.

30.05.2019