media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Објављенo шест конкурса из области образовања

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице објавио је данас, 13. фебруара 2017. године, шест конкурса из области образовања, у укупном износу од 205.262.500,00 динара.

У питању су следећи конкурси:

1. Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2017. годину – расписан на укупно 14.502.500,00 динара.
2. Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних школа у АП Војводини за 2017. годину – расписан на укупно 350.000,00 динара.
3. Конкурс за финансирање и суфинансирање набавке опреме за основне школе које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији АП Војводине за 2017. годину – расписан на укупно 950.000,00 динара.
4. Конкурс за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у Аутономној покрајини Војводини које реализују двојезичку наставу у 2017. години – расписан на укупно 4.560.000,00 динара, ради набавке опреме у функцији реализације двојезичке наставе с програмским трошковима.
5. Конкурс за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини у 2017. години – расписан на укупно 1.900.000,00 динара.
6. Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2017. годину – расписан на укупно 183.000.000,00 динара. Овај износ се издваја за кориснике који имају право да учествују у расподели средстава, као што су општине и градови на територији АП Војводине за намену регресирања превоза ученика средњих школа.

Конкурсна документација може се преузети од 13. фебруара 2017. године у просторијама Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, а доступна је и на сајту www.puma.vojvodina.gov.rs
Kонкурси су отворени до 03. марта 2017. године. Резултати се објављују на наведеној веб-адреси, по завршетку конкурса.

Подсећамо на то да је у току и Конкурс за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовањa и васпитања и ученичког стандарда на територији Aутономне покрајине Војводине за 2017. годину, који је отворен до 27. фебруара, расписан на укупно 45.275.000,00 динара.

У току је и пријављивање на Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса средњег образовања – трошкови организованог превоза ученика средњих школа са седиштем у АП Војводини на сајам образовања у Новом Саду, за 2017. годину, расписан на укупно 3.000.000,00 динара. Рок за подношење пријава на конкурс јесте 21. фебруар 2017. године.

13.02.2017