media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Почела да ради база надлежности, делокруга и овлашћења Аутономне покрајине Војводине

На интернет страници Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и порталу Покрајинске владе, данас, 1. марта 2017. године, је постављена веб-апликација „База надлежности, делокруга и овлашћења АП Војводине”.
Поменута база представља информациони систем с подацима о надлежностима АП Војводине. Њен циљ јесте да омогући запосленима у органима АП Војводине, представницима медија, као и свим заинтересованим грађанима да брже добију информације о томе које су надлежности АП Војводине, али и да буду упознати с детаљима у вези са одређеном надлежношћу.
Основни елементи базе јесу следећи: област (нпр. образовање и пољопривреда), подобласт (нпр. у оквиру области образовања – основно образовање, средње образовање), надлежност (поверена или изворна), статус надлежности (подаци о томе да ли се надлежност извршава или се не извршава), орган (орган надлежан за извршавање одређене надлежности), напомена (садржи напомену која је битна за конкретну надлежност), правни основ (садржи податке о прописима који регулишу надлежност, члану у пропису којим је установљена надлежност, уз навођење гласила у којем је пропис објављен), догађај (садржи историјат радњи и догађаја у вези с надлежношћу).
Поводом почетка рада базе надлежности, потпредседник Покрајинске владе, покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – Михаљ Њилаш изјавио је следеће: „Сигуран сам у то да ће приступ овој бази, путем интернета, омогућити нашим грађанима бољи увид у рад покрајинске администрације и самим тим – већу транспарентност и контролу нашег рада. Истовремено, јачамо и свест о значају и садржини регионалне власти и аутономије које се остварују у Војводини.”

Бази надлежности може се приступити путем следећег линка:
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/nadleznosti

01.03.2017