media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Потписани уговори са представницима националних савета са седиштем на територији АП Војводине

23032017ugovori6

Потпредседник Покрајинске владе, покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Михаљ Њилаш потписао је данас с представницима четрнаест националних савета – националних мањина уговоре о додели средстава за финансирање редовних делатности и развојних делатности за 2017. годину.
Како је истакао потпредседник и ресорни секретар Михаљ Њилаш приликом потписивања уговора са представницима националних савета, уговори о финансирању закључују се са националним саветима чије је седиште на територији АП Војводине. „Као и сваке године, средства за финансирање редовних делатности и програмских активности националних савета обезбеђена су у буџету. Овим средствима, као и средствима из републичког и општинских буџета, обезбеђено је постојање, деловање и јачање културне аутономије националних мањина у Војводини“, рекао је потпредседник Њилаш.
Као веома важно Михаљ Њилаш је оценио и то што је прошле године у марту Влада Републике Србије усвојила Акциони план за остваривање права националних мањина, а као значајно је оценио и то што тај план предвиђа јачање улоге и јасније дефинисање овлашћења националних савета. Њилаш је додао и да је у току и измена Закона о националним саветима националних мањина, на чијем тексту интензивно ради Радна група за израду Нацрта текста закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина. У раду и активностима ове Радне групе учествују и представници Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.
Рекавши да се очекује да након усвајања у републичком парламенту положај националних савета буде бољи и у погледу финансирања, и по питању овлашћења, потпредседник Покрајинске владе и ресорни секретар Михаљ Њилаш констатовао је да је потребно дефинисати правни положај националних савета, њихов статус, статус чланова савета, као и обезбеђивање финансирање са свих нивоа и деловање сагласно Уставу републике Србије и законским прописима у овој области.
У 2017. години обезбеђен је износ од укупно 60.100.000,00 динара за потребе суфинансирања делатности националних савета. Износ је незнатно већи у односу на претходне две године, али јасно показује тенденцију и пре свега опредељење Покрајинске владе да се у будућности улаже у рад и развој националних савета делом и кроз повећање финансијске помоћи.
Износ за суфинансирање делатности појединог националних савета одређују се у фиксном и варијабилном делу. Фиксни део исти је за све националне савете и износи 30 одсто укупне масе средстава, док се варијабилни део одређује на основу броја припадника односне националне заједнице, те броја њених установа. Поменути износ обухвата 47.100.000,00 динара које су планиране за суфинансирање редовне делатности националних савета и износ од 13.000.000,00 динара за развојне делатности тих савета.

Извор: Покрајинска влада

23.03.2017

  • 23032017ugovori6
  • 23032017ugovori6
  • 23032017ugovori6
  • 23032017ugovori6
  • 23032017ugovori6
  • 23032017ugovori6