media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Државни стручни испит – рокови у мају и јуну 2017. године

Кандидати који поднесу захтев за полагање државног стручног испита закључно са 28. априлом 2017. године полагаће у роковима у току месеца маја.
Кандидати који поднесу захтев за полагање државног стручног испита након 28. априла 2017. године полагаће у роковима у току месеца јуна.

24.03.2017